Testy kvality

Kvalita dveří MASTER byla podrobena testování ve Zkušebně otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky (Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1) ve zlínské laboratoři Centra stavebního inženýrství, a.s

Dveře MASTER úspěšně vyhověly všem podstoupeným zkouškám v rozsahu:

1) zkouška zatížení

 • Odolnost proti svislému zatížení – zkušební postup ČSN EN 947
 • Odolnost proti statickému kroucení – zkušební postup ČSN EN 948
 • Odolnost proti rázovému zatížení – zkušební postup ČSN EN 13049

Na základě těchto 3 zkoušek bylo vydáno:

 1. Stavební technické osvědčení STO-2015-0017/Z,
 2. Protokol o zkouškách č.71/2015,
 3. Protokol o ověření shody typu výrobku č.P-OSV-2015-005/Z s výsledkem, že výrobek vyhovuje uvedeným požadavkům v ČSN EN 1192 – mechanická pevnost – třída 3 a třídě 3 podle ČSN EN 13049.

   

2) zkouška na zvukovou izolaci

 • Měření zvukové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140-2 :
  • dveře MASTER 62 v zárubni EMOTIVE – vážená neprůzvučnost 32dB – protokol o zkoušce č.082/15
 • Měření zvukové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140-2 :
  • dveře MASTER 40 v zárubni AKTIVE – vážená neprůzvučnost 34 dB – protokol o zkoušce č.080/15

   

3) Zkouška cyklická 

Dveře MASTER J.A.P. bez problému obstály při 200 tisících cyklech otevření a zavření dveřního křídla. Taková zkouška odpovídá přibližně 20ti otevření dveří za den po dobu 27 let provozu v běžné domácnosti. Důležité je, že po tomto cyklu jsou všechny součástky téměř neopotřebované, takže je jasné, že vydrží i několikanásobek tohoto zatížení,“ uvádí výsledky testů do reality Ing. Aleš Ullmann, manažer technického rozvoje SAPELI, a.s.

Společnost J.A.P. šla dál, test neukončila a nechala ho jít až do 500 tisíc cyklů, což odpovídá tzv. objektovému zatížení v zařízení ekonomických budov, z čehož vyplývá, že dveře MASTER jsou připravené na opravdu velkou zátěž.